Дарение

При прехвърляне на имот с цел дарение, собствениците на имота...